Συνέδρια

Vienna 2018 – 36th Congress of the ESCRS

Presenter: Evangelia Stangogianni MD; Crisanti Stangogianni MD

Factors affecting the accuracy and precision of intraocular lens power calculation with ocular biometric measurements versus immersion ultrasound biometry

Efficacy of nepafenac 0.3% plus dexamethasone 0.1% versus dexamethasone alone in prevention of Irvine-Gass syndrome after cataract surgery

22-26 September

Περισσότερα...

WOC 2018

Presenter: Evangelia Stangogianni MD; Crisanti Stangogianni MD

Efficacy of Subconjunctival vascular endothelial growth factor (VEGF) injections immediately and after surgical excision in primary pterygium treatment

 

Effects of Autologous Serum Eye Drops on Conjunctival goblet cell density in patients with dysfunctional tear syndrome (DTS)

 

Quality of vision and refractive outcomes after refractive lens exchange

Περισσότερα...

COPHY 2018

Presenter: Evangelia Stangogianni MD; Crisanti Stangogianni MD

Toric Intraocular lens implantation for corneal ectasia: case report.

Effect of topical nepafenac ophthalmic suspension 0,3% as an non steroidal anti-inflammatory in prevention of cystoid macular edema after cataract surgery.

Περισσότερα...

32ND INTERNATIONAL CONGRESS OF THE HELLENIC SOCIETY OF INTRAOCULAR IMPLANT AND REFRACTIVE SURGERY 1-4 MARCH 2018. ATHENS- GREECE

Presenter: Evangelia Stangogianni MD; Crisanti Stangogianni MD

Surgically induced astigmatism after Coaxial Microincision Cataract Surgery.

Χειρουργικά, προκαλούμενος αστιγματισμός μετά από ομοαξονική χειρουργική μικροτομή σε επέμβαση καταρράκτη

Sub-Luxated Cataract: Surgical Management

Υπεξαρθρονώταν καταρράκτης: Χειρουργική Διαχείριση

Impact of Cataract Surgery in Quality of vision in patients receiving either Blue-light filtering IOL or UV-light filtering IOL. 

Επίδραση της χειρουργικής επέμβασης καταρράκτη στην ποιότητα της όρασης ασθενών με εμφύτευση  IOLs, που φιλτράρονται, είτε με τη χρήση μπλε φωτός, ή με τη χρήση UV φωτός

Περισσότερα...

XXXIV Congress ESCRS. Copenhagen 10 -14 September 2016

Θέματα που παρουσιάστηκαν από τους γιατρούς του ινστιτούτου LASERLENS. Ioannina-Greece

Evangelia Stangogianni MD & Crisanti Stangogianni MD

Subconjunctival Bevacizumab injections combined with conjunctival autograft for primary pterygium excision
Prevention of Cystoid Macular Edema after phacoemulsification cataract surgery

Περισσότερα...

20th ESCRS winter meeting. Athens 26-28 February 2016

Θέματα που παρουσιάστηκαν από τους γιατρούς του ινστιτούτου LASERLENS. Ioannina-Greece :

Evangelia Stangogianni MD & Crisanti Stangogianni MD

 • Nepafenac 0,1% an ophthalmic non-steroidal anti-inflamatory drug for the prevention of cystoid macular edema after phacoemulsification.
 • Analysis of surgically induced astigmatism and axis deviation in micro coaxial phacoemulsification.
 • Clinicopathologic study of dry eye, trehalose 3% and hyaluronic acid 0,15%.
Περισσότερα...

31th Congress SECOIR. Murcia 19 -21 May 2016

θέματα που παρουσιάστηκαν από τους γιατρούς του ινστιτούτου LASERLENS. Ioannina-Greece :

Evangelia Stangogianni MD & Crisanti Stangogianni MD

 • Percepción al color y sensibilidad al contraste en ojos pseudofaquicos con implantes que ltran luz UV vs luz azul + cromoforo amarillo
 • Optical low coherence reflectometry system versus immersion ultrasound biometry in intraocular lens power calculation
 • Alteraciones zonales
Περισσότερα...

XXXIII Congress of the ESCRS 5 – 9 Sept. 2015, Fira Gran Via, Barcelona, Spain

θέματα που παρουσιάστηκαν από τους γιατρούς του ινστιτούτου LASERLENS Ioannina-Greece :

Evangelia Stangogianni MD & Crisanti Stangogianni MD

 • Orbital exenteration of a choroidal melanoma.
 • Quality of Vision after Bilateral Multifocal Intraocular lens implantation.
 • Dry eye & histopatologic conjunctival study after therapies (3%) and hyaluronic acid (0.15%) treatment.
Περισσότερα...

Συμπόσιο και συνεδρίων των Γλαύκωμα, καταρράκτης, IOL και Διαθλαστικής Χειρουργικής (Προσθίου ημιμορίου)

θέματα που παρουσιάστηκαν από τους γιατρούς του ινστιτούτου LASERLENS Ioannina-Greece :

Evangelia Stangogianni MD & Crisanti Stangogianni MD

 • The Best of ASCRS. ASCRS-ASOA Symposium & Congress. San Diego,California, USA Abril 17-21, 2015. S-27 Symposium: Cornea and Refractive surgery: Crisanti Stangogiannis-Druya, MD. New Technologies: Evangelia Stangogiannis-Druya, MD
 • Endoscopic Ophthalmic Biopsy in Ocular Tumors: Case Report. Friday, April 17, 2015 KIOSKS (San Diego Convention Center) Evangelia Stangogiannis-Druya, MD Crisanti Stangogiannis-Druya, MD. ASCRS-ASOA Symposium & Congress. San Diego,California, USA Abril 17-21, 2015.
 • Dry Eye and Autologous Serum: Histopatologic Study. ASCRS Paper Session 3-G CORNEA Dry Eye and Biomechanics Monday, April 20, 2015: 1:26 PM Room 1B (San Diego Convention Center) Crisanti Stangogiannis-Druya, MD Evangelia Stangogiannis-Druya, MD. ASCRS-ASOA Symposium & Congress. San Diego,California, USA Abril 17-21, 2015.
Περισσότερα...