Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία – Διαθλαστική Χειρουργική, Καταρράκτης, Αμφιβληστροειδής, Γλαύκωμα

Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία – Διαθλαστική Χειρουργική, Καταρράκτης, Αμφιβληστροειδής, Γλαύκωμα

Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία – Διαθλαστική Χειρουργική, Καταρράκτης, Αμφιβληστροειδής, Γλαύκωμα.
Thessaloniki-Greece. December 7-8 2018.
]Ξηροφθαλμία: αποσταθεροποίηση της δακρυϊκής στοιβάδας και σύνδρομο πρόσθιας οφθαλμικής επιφάνειας.

Μοιραστείτε αυτή τη δημοσίευση