Συνέδρια

ESCRS PARIS 2019

  • Conjunctival globes cell density following cataract surgery: dry eye syndrome. 37th congress of ESCRS 2019 Paris 14-18 September 2019

  • Efficacy of bromfenac 0.9 mg/ml ophthalmic solution for preventing pseudophakic cystoids macular edema. 37th congress of ESCRS 2019 Paris 14-18 September 2019

  • Intraoperative suprachoroidal hemorrhage during phacoemulsification: nanophthalmic eyes and scleroderma. 37th congress of ESCRS 2019 Paris 14-18 September 2019

Vienna 2018 – 36th Congress of the ESCRS

Presenter: Evangelia Stangogianni MD; Crisanti Stangogianni MD Factors affecting the accuracy and precision of intraocular lens power calculation with ocular biometric measurements versus immersion ultrasound biometry Efficacy of nepafenac 0.3% plus dexamethasone 0.1% versus dexamethasone alone in prevention of Irvine-Gass syndrome after cataract surgery 22-26 September

WOC 2018

Presenter: Evangelia Stangogianni MD; Crisanti Stangogianni MD Efficacy of Subconjunctival vascular endothelial growth factor (VEGF) injections immediately and after surgical excision in primary pterygium treatment   Effects of Autologous Serum Eye Drops on Conjunctival goblet cell density in patients with dysfunctional tear syndrome (DTS)   Quality of vision and refractive outcomes after refractive lens exchange

COPHY 2018

Presenter: Evangelia Stangogianni MD; Crisanti Stangogianni MD Toric Intraocular lens implantation for corneal ectasia: case report. Effect of topical nepafenac ophthalmic suspension 0,3% as an non steroidal anti-inflammatory in prevention of cystoid macular edema after cataract surgery.

32ND INTERNATIONAL CONGRESS OF THE HELLENIC SOCIETY OF INTRAOCULAR IMPLANT AND REFRACTIVE SURGERY 1-4 MARCH 2018. ATHENS- GREECE

Presenter: Evangelia Stangogianni MD; Crisanti Stangogianni MD Surgically induced astigmatism after Coaxial Microincision Cataract Surgery. Χειρουργικά, προκαλούμενος αστιγματισμός μετά από ομοαξονική χειρουργική μικροτομή σε επέμβαση καταρράκτη Sub-Luxated Cataract: Surgical Management Υπεξαρθρονώταν καταρράκτης: Χειρουργική Διαχείριση Impact of Cataract Surgery in Quality of vision in patients receiving either Blue-light filtering IOL or UV-light filtering IOL.  Επίδραση της χειρουργικής επέμβασης καταρράκτη στην ποιότητα της όρασης ασθενών με εμφύτευση  IOLs, που φιλτράρονται, είτε με τη χρήση μπλε φωτός, ή με τη χρήση UV φωτός

XXXIV Congress ESCRS. Copenhagen 10 -14 September 2016

Θέματα που παρουσιάστηκαν από τους γιατρούς του ινστιτούτου LASERLENS. Ioannina-Greece Evangelia Stangogianni MD & Crisanti Stangogianni MD Subconjunctival Bevacizumab injections combined with conjunctival autograft for primary pterygium excision Prevention of Cystoid Macular Edema after phacoemulsification cataract surgery

20th ESCRS winter meeting. Athens 26-28 February 2016

Θέματα που παρουσιάστηκαν από τους γιατρούς του ινστιτούτου LASERLENS. Ioannina-Greece : Evangelia Stangogianni MD & Crisanti Stangogianni MD
  • Nepafenac 0,1% an ophthalmic non-steroidal anti-inflamatory drug for the prevention of cystoid macular edema after phacoemulsification.
  • Analysis of surgically induced astigmatism and axis deviation in micro coaxial phacoemulsification.
  • Clinicopathologic study of dry eye, trehalose 3% and hyaluronic acid 0,15%.

31th Congress SECOIR. Murcia 19 -21 May 2016

θέματα που παρουσιάστηκαν από τους γιατρούς του ινστιτούτου LASERLENS. Ioannina-Greece : Evangelia Stangogianni MD & Crisanti Stangogianni MD
  • Percepción al color y sensibilidad al contraste en ojos pseudofaquicos con implantes que ltran luz UV vs luz azul + cromoforo amarillo
  • Optical low coherence reflectometry system versus immersion ultrasound biometry in intraocular lens power calculation
  • Alteraciones zonales