Ενημερωτικά Video

Επέμβαση καταρράκτη & Γλαύκωμα

Ωχρά κηλίδα υγρής & ξηρής μορφής

Φλεβική απόφραξη αμφιβληστροειδούς

Τονομέτρηση

Επέμβαση καταρράκτη

Αγγειογενετική Θεραπεία

Επέμβαση γλαυκώματος – κλειστή γωνία - Ιριδεκτομή

Επέμβαση γλαυκώματος – ανοιχτή γωνία

Αμβλυωπία

Φλουοροαγγειογραφία Visucam

Επέμβαση Καταρράκτη με TORIC ενδοφακό για διόρθωση Αστιγματισμού

Φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή P.R.K.

Ενδοϋαλοειδικό εμφύτευμα δεξαμεθαζόνης (OZURDEX)

Επέμβαση Καταρράκτη με πολιεστικό ενδοφακό για διόρθωση και της Πρεσβυωπίας

Επέμβαση LASIK

Αγγειογενετική Θεραπεία

Laserlens & Ανατομία του ματιού

Κερατόκωνο και Cross Linking

Τοποθέτηση φακού ICL

Γλαύκωμα - Οπτικά Πεδία

Καψουλοτομή Υag Laser

Laserlens

Laserlens

Καταρράκτης –Πρεσβυωπία – Αστιγματισμός