Ιατρικά Νέα

Απονομή πρώτου Βραβείου

Απονομή πρώτου Βραβείου στην Ευαγγελία Σταγκογιάννη σε έρευνα που έκανε με θέμα το  βακτηριακό έλκος του κερατοειδούς : θεραπεία ενδοστρωματική με κινολόνη 4ης γενιάς σε πειραματικό μοντέλο.

30 Congreso SECOIR 2015 Gran Canaria. Mayo 14-16 2015. Las Palmas Gran Canaria. España

Θέματα που παρουσιάστηκαν από τους γιατρούς του ινστιτούτου LASERLENS. Ioannina-Greece : Evangelia Stangogianni MD & Crisanti Stangogianni MD
  • Acido Hialuronico y estabilidad de la película lagrimal post LASIK. 30 Congreso SECOIR 2015 gran Canaria, España. 14-16 de mayo 2015.
  • Ulceras corneales bacterianas: tratamiento intraestromal con quinolnas de cuarta generación: modelo experimental en vivo. 30 Congreso SECOIR 2015 gran Canaria, España. 14-16 de mayo 2015.
  • Cirugía refracta con implante de lente intraocular torico en paciente con queratocono estale: reporte de caso. 30 Congreso SECOIR 2015 gran Canaria, España. 14-16 de mayo 2015.
  • Efecto antiinflamatorio del nepafenaco en pacientes operados de catarata con técnica de facoemulsificacion. 30 Congreso SECOIR 2015 gran Canaria, España. 14-16 de mayo 2015.