Οφθαλμοπλαστική χειρουργική

Αισθητικής οφθαλμολογίας


Η Αισθητική οφθαλμολογία ασχολείται με τα βλέφαρα, τη δακρυική συσκευή και τον οφθαλμικό κόγχο. Συνήθως είναι συνυφασμένη με τις επεμβάσεις για αισθητικού λόγους και όχι άδικα μια και η μικρή αυτή περιοχή του προσώπου, τα μάτια είναι το κυριότερο σημείο έκφρασης, επικοινωνίας και πολλές φορές ομορφιάς ενός ατόμου. Είναι το πρώτο και το τελευταίο σημείο που παρατηρούμε σε όποιον ερχόμαστε σε προσωπική επαφή. Είναι το μέρος του σώματός μας που παρατηρεί περισσότερο ο κόσμος που συναναστρεφόμαστε