Αμφιβληστροειδούς / υαλοειδούς

Ο Αμφιβληστροειδής

Ο αμφιβληστροειδής είναι ένας χιτώνας που καλύπτει το πίσω μέρος του οφθαλμού. Είναι υπεύθυνος για τη μετατροπή του οπτικού σήματος σε ηλεκτρικό, το οποίο στη συνέχεια θα το επεξεργαστεί ο εγκέφαλος ώστε να μετατραπεί σε εικόνα. Ο αμφιβληστροειδής είναι ένας φωτοευαίσθητος χιτώνας που πληρρεί το εσωτερικό του οφθαλμού, υποδέχεται το φως και στέλνει την εικόνα στον εγκέφαλο.