Φλεβική απόφραξη αμφιβληστροειδούς

Φλεβική απόφραξη αμφιβληστροειδούς


Τύποι κεντρικής απόφραξης αμφιβληστροειδούς

 •    Κεντρική απόφραξη φλέβας (ΚΑΦ), όταν αποκλείεται η κεντρική φλέβα του αμφιβληστροειδούς
 •    Περιφερική απόφραξη φλέβας (ΠΑΦ), όταν αποκλείεται ένα ή και περισσότερα μικρότερα περιφερικά φλεβικά στελέχη του αμφιβληστροειδούς
 • Σακχαρώδης διαβήτης
 • Υπέρταση
 • Γλαύκωμα
 • Αθηρωμάτωση/ αρτηριοσκλήρυνση
 • Υπερλιπιδαιμία
 • Διαταραχές πηκτικότητας του αίματος
 • Επιπλοκές μιας φλεβικής απόφραξης:
 • Οίδημα ωχράς κηλίδας
 • Οφθαλμικός πόνος
 • Ανάπτυξη παθολογικών νεοαγγείων
 •    Ενδουαλοειδική έγχυση κορτιζόνης ή παραγόντων αντι-VEGF
 •    Εφαρμογή laser
 •    Επέμβαση βιτρεκτομής

Η καλύτερη διάγνωση  κατά της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας γίνεται με συχνές οφθαλμολογικές εξετάσεις από τον οφθαλμίατρο, καθώς η αμφιβληστροειδοπάθεια σοβαρής μορφής μπορεί να υπάρχει χωρίς καθόλου συμπτώματα.

Για την ανεύρεση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, ο γιατρός παρατηρεί το εσωτερικό του ματιού χρησιμοποιώντας το οφθαλμοσκόπιο Και αν χρειαστεί κάνει και βυθοσκόπηση

Ειδικές παρακλινικές εξετάσεις:

•    Οπτική τομογραφία Συνοχής  (OCT)

•    Έγχρωμη φωτογράφηση του βυθού

•    Φλουοραγγειογραφία

•    Οφθαλμική υπερηχογραφία