Παιδιοφθαλμολογίας & Στραβισμού

Παιδιοφθαλμολογίας & Στραβισμού


Ο προληπτικός έλεγχος της όρασης των παιδιών είναι απαραίτητος έτσι ώστε διαταραχές και προβλήματα να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται από μικρή ηλικία. Τα παιδιά πρέπει να εξετάζονται  στην βρεφική , στην προσχολική καθώς και στην σχολική ηλικία. Οι γονείς οφείλουν να παρατηρούν τα παιδιά τους στα μάτια  και εφόσον αντιληφθούν κάποια αλλαγή να  απευθυνθούν στον οφθαλμίατρο. Ο γιατρός θα ελέγξει την όραση, τις κινήσεις του  ματιού , τις κόρες , τον αμφιβληστροειδή και την πίεση του ματιού όταν απαιτείται