Συγγενής πτώση βλεφάρου

Συγγενής πτώση βλεφάρου


Η νόσος συχνά συνοδεύεται από παράλυση του άνω ορθού μύος του οφθαλμού και είναι:

  •    κληρονομική
  •    εμφανίζεται με την γέννηση
  •    ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη

Η πτώση βλεφάρου ανάλογα με τη βαρύτητα  μπορεί να καλύπτει την κόρη του οφθαλμού και να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη στην όραση (αμβλυωπία), στις περιπτώσεις αυτές η χειρουργική διόρθωση θα γίνει νωρίς όμως εάν δεν καλύπτει την κόρη του οφθαλμού η χειρουργική διόρθωση θα γίνει σε ηλικία 6-7 ετών.