Keratiti


Keratiti është një inflamacion dhe gërryerje e kornesë i shkaktuar nga faktorët e jashtëm dhe mikroorganizmat ose sëmundjet sistematike.