Miopia (paaftësia për te shquar nga afër)

Miopia (paaftësia për te shquar nga afër)


Miopia në shumicën e rasteve ndodh për shkak të faktit se sytë janë më të zgjatur sesa forma normale sferoidale dhe mund të ndodhë gjithashtu për shkak të rritjes së aksit anterior të syrit (miopia aksiale) ose rritjes së fuqisë refraktive të syrit (miopia refraktive) ose të dyja të kombinuara.

Diagnoza e miopisë zakonisht bëhet përmes një ekzaminimi oftalmologjik që kryhet nga një oftalmolog specialist. Pacienti i nënshtrohet një kontrolli të specializuar për të përjashtuar kushtet e tjera bashkekzistuese që mund të ndikojnë në miopi.