Presbiopia

Presbiopia


Shumica e specialistëve pajtohen me faktin se presbiopia shkaktohet nga një fortësim i lentes së syrit që zhvillohet me kalimin e moshës.Lentja bëhet më pak fleksibël dhe nuk mund të ndryshojë formën, duke bërë që objektet që janë në afërsi të duken të paqarta dhe pa fokus (turbull).

Trajtimi i presbiopisë varet nga mosha e pacientit dhe nga prania dhe lloji i simptomave.

 

Mund të korrigjohet nga:

  • Përdorimi i syzeve ose lenteve të kontaktit
  • Lente monofokale intraokulare
  • BIFOCALS dhe TRIFOCALS janë lente intraokulare speciale me qëllim korrigjimin e vizionit të largët, të ndërmjetëm dhe të afërt. Ato mund të përdoren për korrigjimin e miopisë ose hiperopisë ose astigmatizmit dhe presbiopsë.