Mikroskopia pasqyruese (Specular microscopy)

Mikroskopia pasqyruese (Specular microscopy)


Mikroskopia Pasqyruese është një ekzaminim i specializuar, i kryer me ndihmën e një mikroskopi  elektronik, me të cilin okulisti është në gjendje të perceptojë drejtpërdrejt endotelin e syrit dhe të matë numrin e qelizave të tij endoteliale për milimetër katror.