Na kontaktoni

Kërkoni një takim ose na kontaktoni për më shumë informacion

Adresë

3km Rrugor Kombëtar Ioannina – Athinë
45221 Ioannina, Greqi

Numrat e telefonit

26510 40744
26510 02639


Kërkoni një emërim

Plotësoni formularin dhe ne do t'ju kontaktojmë për të rezervuar takimin tuaj