Oftalmologjia pediatrike

Oftalmologjia pediatrike


Shikimi zhvillohet gjatë viteve të para të jetës.

 • Menjëherë pas lindjes (zakonisht bëhet nga pediatri)
 • Në 6 – 12 muaj
 • Në moshën 3 – 3½ vjeç
 • Në moshën 5 vjeçare
 • Në fillimin e shkollës dhe çdo vit pas kësaj.

Kontrollet shtesë të syrit kryhen pa marrë parasysh moshën në rastet e mëposhtme:

 • Prani në familje të personave me sëmundje të syve ose sëmundjeve sistematike
 • Simptomat e raportuara nga fëmija ose të vëzhguara nga prindërit
 • Lëvizja korrekte e syve të fëmijës
 • Shtrirjes së duhur të syrit
 • Fëmija nuk është në gjendje të kthejë sytë dhe të mbyllë një sy ose të kthejë kokën për t’u përqëndruar në një objekt.
 • Nëse ka çrregullime ngjyrash në bebet e syve të fëmijës.