Συγγραφέας στην Εφημερίδα της Εμμετρωπία. Τόμος 6 Αριθμός2