Υπηρεσίες

Μάθετε για τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε

Ανάλυση μετώπου κύματος


Στο τμήμα διαθλαστικής χειρουργικής του Laserlens γίνεται η μελέτη και η θεραπεία των διαθλαστικών ανωμαλιών με μηχανήματα και τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς. Ένα από αυτά είναι και η ανάλυση μετώπου κύματος.

Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ποιότητας της όρασης στη διαθλαστική χειρουργική, καθώς και σε επεμβάσεις φακοθρυψίας.