Ευαισθησία στην φωτεινή αντίθεση

Ευαισθησία στην φωτεινή αντίθεση


Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ποιότητας της όρασης στη διαθλαστική χειρουργική, καθώς και σε επεμβάσεις φακοθρυψίας
Η ευαισθησία αντίθεσης (ContrastSensitivity), είναι ένα σημαντικό μέτρο της οπτικής λειτουργίας, σε καταστάσεις χαμηλού φωτισμού, ομίχλης ή έντονο φως, αναφέρεται στην ικανότητα του οπτικού συστήματος να διακρίνει μεταξύ ενός αντικειμένου και του φόντου του.