Οπτική τομογραφία συνοχής OCT

Οπτική τομογραφία συνοχής OCT


Η Οπτική Τομογραφία Συνοχής είναι πλέον ένα απαραίτητο εργαλείο για ένα σύγχρονο οφθαλμολογικό ινστιτούτο μια που αποτελεί την κύρια μέθοδο διάγνωσης και συνεχής παρακολούθησης όλων των ασθενειών του αμφιβληστροειδούς όπως η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, κεντρική ορώδη αμφιβληστροπάθεια, την πρώιμη διάγνωση παθήσεων του οπτικού νεύρου όπως το γλαυκωμα, προβλήματα του πρόσθιου τμήματος του οφθαλμού

 

Τι είναι το OCT
H οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) αποτελεί τη νεότερη μέθοδο απεικόνισης της ωχράς κηλίδας, του οπτικού νεύρου, του κερατοειδούς, της οπτικής θηλής και πρόσθιας γωνίας του οφθαλμού. Πρόκειται για μια επαναστατική μέθοδο «χαρτογράφησης» των πρόσθιων και οπίσθιων δομών του οφθαλμού με λεπτομέρεια που αντιστοιχεί σε ιστοπαθολογικό παρασκεύασμα.

H Οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) αποτελεί τη νεότερη μέθοδο απεικόνισης του κερατοειδούς του οφθαλμού. Πρόκειται για μια επαναστατική μέθοδο «χαρτογράφησης» των πρόσθιων δομών του οφθαλμού με λεπτομέρεια που αντιστοιχεί σε ιστοπαθολογικό παρασκεύασμα

OCT πρόσθιας γωνίας του
H Οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) αποτελεί τη νεότερη μέθοδο απεικόνισης της πρόσθιας γωνίας του οφθαλμού. Πρόκειται για μια επαναστατική μέθοδο «χαρτογράφησης» των πρόσθιων δομών του οφθαλμού με λεπτομέρεια που αντιστοιχεί σε ιστοπαθολογικό παρασκεύασμα.

OCT Θηλής του οπτικού νεύρου
H Οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) αποτελεί τη νεότερη μέθοδο απεικόνισης της Θηλής του οπτικού νεύρου του οφθαλμού. Πρόκειται για μια επαναστατική μέθοδο «χαρτογράφησης» των οπίσθιων δομών του οφθαλμού με λεπτομέρεια που αντιστοιχεί σε ιστοπαθολογικό παρασκεύασμα.

OCT Ωχράς κηλίδας & αμφιβληστροειδούς
H Οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) αποτελεί τη νεότερη μέθοδο απεικόνισης της ωχράς κηλίδας και του αμφιβληστροειδούς (αγγεία αμφιβληστροειδούς) του οφθαλμού. Πρόκειται για μια επαναστατική μέθοδο «χαρτογράφησης» των οπίσθιων δομών του οφθαλμού με λεπτομέρεια που αντιστοιχεί σε ιστοπαθολογικό παρασκεύασμα.