Keratometria

Keratometria


Keratometria është një procedurë e përdorur për të matur lakueshmërinë e kornesë. Kjo është një procedurë krejtësisht pa dhimbje që nxit bashkëpunimin e pacientit dhe ndihmon okulistin të fitojë një kuptim të parë të gjendjes së pacientit.