Testimi i fushës pamore

Testimi i fushës pamore


Testimi i fushës pamore është një ekzaminim që synon të diagnostikojë problemet dhe anomalitë në pamjen qëndrore dhe/ose periferike të fushës pamore, që mund të kenë ardhur nga sëmundje të ndryshme (p.sh. glaukoma, trompoza, tumore ose probleme të tjera neurologjike.) Ajo regjistron përqindjen e dëmtimit të fibrave nervore për shkak të glaukomës.