Ultratingulli

Ultratingulli


Ultratingulli okular është një ekzaminim special diagnostikues i syve i kryer nga oftalmologët, duke përdorur aplikimin e ultratingullit për të studiuar anatominë e syrit të njeriut përmes imazhit dy-dimensional ose peaks.