Glaukoma

Glaucoma


Glaukoma është një gjendje e syrit e fshehtë, e pakthyeshme dhe mund të shkaktojë verbim nëse nuk trajtohet menjëherë. Ajo shkaktohet nga presioni intraokular që shkakton dëmtime në nervin optik dhe humbjen e shikimit. Nervat optike transferojnë ndjeshmërinë vizuale nga sytë në tru. Kur një numër i fibrave nervore optike dëmtohet ka një humbje të pjesshme ose të plotë të vizionit në zonën e saj përkatëse.

Zakonisht thuhet se është se presioni i lartë i syve që çon në glaukomë. Megjithëse presioni i lartë intraokular rrit rrezikun e glaukomës, një person mund të ketë hipertension të syrit pa zhvillimin e glaukomës. Gama normale e presionit intraokular është 12-21 mmHg. Megjithatë, te disa njerëz zhvillohet glaukoma edhe pse presioni i syve të tyre është brenda kësaj rrezeje. Për këtë arsye, një kontroll i syrit duhet të kryhet nga një mjek ekspert. Për të diagnostikuar glaukomën, oftalmologu duhet të kryejë testet e mëposhtme:

  • Tonometri
  • Oftalmoskopi
  • Gonioskopi
  • Testimi i Fushës Pamore
  • Optical Coherence Tomography (OCT)