SHËRBIMET

Learn more about Our Services

SHËRBIMET


 • Oπτική τομογραφία συνοχής  OCT
 • Fundoscopy
 • Tonometria (matja e presionitintraokular)
 • Οπτικό πεδία
 • Gonioscopy
 • Τοπογραφία
 • Παχυμετρία Κερατοειδούς
 • Mikroskopiaspekulare (endothelioscopy)
 • Κερατομετρία
 • Ευαισθησία στην φωτεινή αντίθεση
 • Ενδοθηλιομέτρηση
 •  Βιομετρία
 • Υπερηχογραφία
 • Φλουοροαγγειογραφία
 • Plusoptix A 12 Διαθλασίμετρο
 • Τεστ Ιshihara
 • Τεστ Johns(Εξέταση βατότητας της αποχετευτικής μοίρας)
 • Rekomandimi i syzeve për shikimin në largësi dhe afërsi

Ndërhyrjet në sy


 • LASER (Miopia, Hyperopia, Astigmatizmi, Presbiopsia)
 • Keratoconus (Ndërthyrje e shikimit, Unazatinterlamellar ,
  transplantimi i përgjithshëm osepjesshëm të trashësisë së kornesë
 • Katarakti
 • Glaukoma (trabekulektomi, implantimi i mekanizmave të
  valvulaveartificiale)
 • Ndërhyrje në retinë dhe lente
 • Macula dhe retinopatiadiabetike
 • Kirurgjiaplastike e qepallave (Rënie, blefaroplastikë,
  Ectropion, Entropion, xanthelasma, etj)
 • Pterygium
 • Chalazion
 • Strabizmi