Topografia

Topografia


Topografia e kornesë është një procedurë joinvazive për ekzaminimin (hartimin) e sipërfaqes së kornesë. Ngjyra e hartës është proporcionale me shkallën e lakimit të sipërfaqes së kornesë. Kornea normalisht është përgjegjëse për 75% të aftësisë refraktive të syrit.